0 votes
by (160 points)

Ông Bùi Văn Hải, một nhà đầu tư cá nhân, vừa thông báo đã hoàn tất bán ra gần 1,61 triệu cổ phiếu AMV của CTCP SXKD Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ để giải quyết nhu cầu cá nhân. Giao dịch thực hiện ngày 30/8/2018.

Sau giao dịch ông Hải giảm lượng sở hữu cổ phiếu AMV từ hơn 5,05 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 18,63%) xuống còn hơn 3,44 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,69%).

Cũng trong ngày 30/8 xuất hiện giao dịch thỏa thuận 1,3 triệu cổ phiếu AMV với giá thỏa thuận bình quân 21.200 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là giá đóng cửa cổ phiếu AMV phiên giao dịch ngày 30/8.

Cổ phiếu AMV đã bất ngờ bật tăng mạnh 46% so với thời điểm đầu năm 2018 và tăng đến 76% so với thời điểm đầu tháng 8/2018 đến nay.

AMV tăng mạnh, một cổ đông lớn đã bán bớt 1,6 triệu cổ phiếu chốt lãi sau hơn 1 năm sở hữu - Ảnh 1.
Diễn biến giá cổ phiếu AMV trong 1 năm gần đây.

Trước đó tháng 6/2017 ông Bùi Văn Hải cùng 4 nhà đầu tư cá nhân khác đã mua tổng cộng 25 triệu cổ phiếu trong đợt AMV phát hành riêng lẻ. Mỗi nhà đầu tư mua vào 5 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, https://thestockinvesting.com/ (mouse click the up coming article) tổng cộng 5 nhà đầu tư này cũng chính thc nắm đến 93% vốn điều lệ của CTCP SXKD Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.

Các nhà đầu tư khác cùng tham gia mua trong đợt phát hành riêng lẻ này còn có ông Nguyễn Hữu Điển, [Redirect Only] ông Lê Anh Hồi, ông Trần Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Nhung, trong đó ngày 19/7 vừa qua ông Nguyễn Hữu Điển đã bán bớt 3,75 triệu cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn.

Giá mua vào thời điểm đó là 10.000 đồng/cổ phiếu. Hiện tại AMV đã tăng hơn gấp đôi.

Please log in or register to answer this question.

...